Czy mogę uzyskać pomoc prawną, gdy nie posiadam wystarczającej ilości środków finansowych na obecną chwilę?

Porady prawne kojarzą Ci się z bardzo kosztowną usługą? Niekoniecznie. Dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą uiścić opłaty za pomoc adwokata, dostępne są darmowe porady prawne. Zobacz, komu przysługują i w jaki sposób z nich skorzystać.

Porady prawne kojarzą Ci się z bardzo kosztowną usługą? Niekoniecznie. Dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą uiścić opłaty za pomoc adwokata, dostępne są darmowe porady prawne. Zobacz, komu przysługują i w jaki sposób z nich skorzystać.

Przepisy prawa dotykają każdej sfery naszego życia. Jednocześnie dla „zwykłego Kowalskiego” mogą być bardzo zawiłe i niezrozumiałe. Mimo to, właśnie w oparciu o prawo rozpatruje się wszystkie kwestie sporne. Dlatego, gdy zachodzi konieczność stawienia się przed sądem lub inną instytucją, bardzo przydatna jest pomoc specjalisty, a dokładniej – adwokata. W zakresie usług tego eksperta znajdują się porady prawne.

Po poradę prawną można się zwrócić bezpośrednio do kancelarii adwokackiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adwokat pobiera wynagrodzenie za swoje usługi. Stawki wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348). Wskazane rozporządzenie określa stawki minimalne, jednak ostateczne koszty są uzależnione od wewnętrznej polityki kancelarii oraz od stopnia skomplikowania sprawy. Jednak w przypadku chęci zasięgnięcia porady prawnej klient może skorzystać z bezpłatnego wsparcia.

Bezpłatne porady prawne – komu przysługują?

Jeszcze do niedawna darmowe porady prawne były dostępne wyłącznie dla ograniczonej grupy osób – np. dla seniorów, weteranów czy kobiet w ciąży. Jednak obecnie przepisy wskazują, że bezpłatne porady prawne są dostępne dla każdej osoby, która nie jest w stanie uiścić opłaty za ich uzyskanie. Jedyne, co trzeba zrobić, aby otrzymać taką pomoc bez opłat, to napisanie oświadczenia o złej sytuacji finansowej.

Gdzie zgłosić się po darmowe porady prawne?

Darmowe porady prawne nie są udzielane bezpośrednio w kancelariach, ale w ok. 1500 punktach na terenie całego kraju. Najczęściej są one organizowane w:

  • powiatowych urzędach pracy,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • innych jednostkach związanych z samorządem lokalnym.

Takie punkty pracują przez minimum 4 godziny dziennie w dni robocze, a współpracują z nimi adwokaci oraz radcowie prawni. Ich wynagrodzenie jest pokrywane w ramach funduszy przeznaczonych na ten cel przez państwo. Obywatel nie ponosi żadnych kosztów.

Gdzie można znaleźć listę punktów, w których są udzielane darmowe porady prawne? Kraków publikuje je m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miejskiego. Listę aktualnie działających placówek można również znaleźć np. na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co obejmują bezpłatne porady prawne?

Porady prawne udzielane nieodpłatnie mają ograniczony zakres. W trakcie spotkania prawnik może wyłącznie:

  • poinformować Cię o stanie prawnym w danej sprawie, a także Twoich prawach i obowiązkach,
  • wskazać ustnie rozwiązanie problemu prawnego,
  • sporządzić projekt pisma – poza sytuacjami, w których pismo miałoby dotyczyć już toczącego się postępowania (nie przygotuje więc np. odpowiedzi na pozew, który otrzymałeś),
  • przygotować pismo z wnioskiem o zwolnienie Cię z kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika,
  • poinformować Cię o kosztach związanych z czekającym Cię postępowaniem sądowym i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę prawną.

Jeśli oczekujesz szerszego zakresu pomocy, np. reprezentacji przed sądem czy sporządzenia pism w związku z trwającym już procesem, uzyskasz ją już za opłatą. Jej wysokość poznasz, kontaktując się z wybraną kancelarią.

Poproś o bezpłatną ocenę sprawy

Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów prawnych i zabezpieczeniu Twoich interesów.

Wyślij zapytanie

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kancelaria Adwokacka Schossler Załuski S.K.A. z siedzibą w ul. Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez e-mail: iod@schossler-zaluski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.