Na jakiej zasadzie ustalany jest cennik usług prawnych?

Większości osób w którymś momencie życia będą potrzebne usługi prawne – w końcu przepisy dotyczą niemal każdej sfery życia. I Ty chcesz się zgłosić po pomoc, ale zastanawiasz się, jaką opłatę pobierze od Ciebie kancelaria adwokacka? Dowiedz się więcej na temat regulacji związanych z cennikiem usług realizowanych przez prawników.

Na początek najważniejsze: nie da się jednoznacznie wskazać, ile będą kosztowały usługi prawne w konkretnym przypadku. Ostateczna opłaca jest uzależniona przede wszystkim od tego:

  • czego dotyczy sprawa,
  • jaki jest jej stopień skomplikowania i trudności (a co za tym idzie, jak wiele czasu i innych zasobów będzie musiał poświęcić adwokat, aby efektywnie udzielić pomocy klientowi),
  • jaka jest polityka danej kancelarii w sprawie stawek.

Dlatego ustalenie konkretnej opłaty za porady prawne i inne usługi, których podejmie się kancelaria adwokacka, wymaga bezpośredniego kontaktu z instytucją. Warto jednak wiedzieć, że cennik adwokatów podlega regulacjom prawnym.

Minimalne stawki za usługi prawne

Jak wyjaśnia ekspert z krakowskiej kancelarii adwokackiej SPZR Law Office, regulacjom podlegają minimalne stawki za usługi prawne. Musi się im podporządkować każda kancelaria adwokacka. Kraków, Warszawa czy Lublin – to nie ma znaczenia. Kluczowe jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Jest to akt prawny, w którym wskazane są minimalne stawki pobierane za porady prawne oraz pozostałe usługi.

Przykładowo, w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki mogą być wyliczane w odniesieniu do wartości przedmiotu sprawy – a więc np. kwoty odszkodowania, o które ubiega się powód. I tak, przy kwotach do 500 zł jest to 120 zł, a powyżej 200 tys. zł – minimum 14 400 zł. 

W sprawach z obszaru prawa rodzinnego stawki minimalne są określone konkretniej, dla poszczególnych typów usług. Przykładowo, opłata dla adwokata za pomoc przy rozwodzie bez orzekania o winie to minimum 720 zł, a przy sprawie związanej z pozbawieniem praw rodzicielskich – 240 zł. W Rozporządzeniu znalazły się również zapisy dotyczące spraw z innych obszarów legislacji, w tym prawa własności, prawa spadkowego czy prawa korporacji.

 

Dlaczego stawki minimalne nie zawsze są tożsame z opłatami, które pobiera kancelaria adwokacka?

Warto podkreślić ponownie, że określone w ustawie kwoty to stawki minimalne – a więc takie, które stanowią punkt wyjścia do ustalenia ostatecznej ceny usługi prawnej. Nie ma w tym nic dziwnego. Jak już wspomniano, każda sprawa jest inna – jedne są dla adwokata bardzo proste, a ich przeprowadzenie trwa niewiele czasu, inne wymagają np. zgromadzenia i przeanalizowania dodatkowej dokumentacji, odbycia podróży służbowych czy zaangażowania do współpracy ekspertów. Te drugie generują więc dla kancelarii wyższe koszty. Dlatego też warto poprosić prawnika o wycenienie swoich usług jeszcze przed podjęciem współpracy z nim.

Kiedy można liczyć na bezpłatne porady prawne?

Czy usługi prawne zawsze wiążą się z koniecznością poniesienia opłat? O ile adwokat zawsze otrzymuje opłatę za wykonaną pracę, o tyle nie w każdym przypadku uiszcza ją bezpośrednio jego klient. Dobrym przykładem takiego przypadku są nieodpłatne porady prawne, które są organizowane np. przez jednostki samorządowe. Korzystający z tej (dość ograniczonej) formy wsparcia klienci nie płacą adwokatowi za udzieloną pomoc – jego honorarium jest wypłacane przez jednostkę organizującą pomoc prawną. 

Kolejną sytuacją, gdy mocodawca nie jest odpowiedzialny za opłacenie usług prawnych, jest ta, w której wyznaczono mu adwokata z urzędu. Jeśli taki prawnik przegra sprawę, za jego honorarium odpowiada Skarb Państwa. Gdy zaś wygra – koszty jego pracy ponosi druga strona procesu (choć to mocodawca odpowiada za przekazanie honorarium).

W innych sytuacjach wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie. Aby uzyskać informację o tym, jakie stawki oferuje konkretna kancelaria adwokacka, warto się z nią skontaktować i przedstawić wstępnie swoją sprawę.

Poproś o bezpłatną ocenę sprawy

Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów prawnych i zabezpieczeniu Twoich interesów.

Wyślij zapytanie

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kancelaria Adwokacka Schossler Załuski S.K.A. z siedzibą w ul. Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez e-mail: iod@schossler-zaluski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.