Jakie oczekiwania będzie miał adwokat podczas konsultacji? Na co się przygotować?

Potrzebna Ci pomoc prawna? Kraków to jedno z miast, gdzie działa wiele kancelarii adwokackich, które mogą udzielić niezbędnego wsparcia. Jeśli jednak nigdy nie miałeś bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, możesz się stresować tym, jak będzie wyglądało spotkanie. Dowiedz się, jak taka konsultacja wygląda w praktyce i przekonaj, że… nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Prawo dotyka wszystkich sfer życia – zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Dlatego prędzej czy później większości osób będzie potrzebna pomoc prawna, której może udzielić kancelaria adwokacka. Kompetentny prawnik zapewni wsparcie nie tylko podczas rozprawy sądowej, ale także na etapie negocjacji z drugą stroną sprawy czy podczas analizy dokumentów, które mają być podpisane. A to tylko kilka z wielu sytuacji, w których warto skorzystać z usług ekspertów – w końcu nieznajomość prawa nie chroni przed konsekwencjami złych decyzji.

Chcesz uzyskać pomoc prawną? Aby kontakt z adwokatem był maksymalnie efektywny, warto się przygotować do konsultacji.

Czego mogą oczekiwać adwokaci podczas pierwszego spotkania? Adwokaci Kraków

Pierwsze spotkanie z adwokatem ma zazwyczaj na celu wstępne zapoznanie się ze sprawą i nakreślenie kierunku postępowania tak, aby rezultaty podjętych działań pomogły klientowi osiągnąć oczekiwany cel. W jego trakcie jest też określana wysokość honorarium, jakie zostanie pobrane za wykonane usługi. 

A jak się przygotować do takiej wizyty? Jest kilka elementów, o które możesz zadbać.

  • Zbierz całą dokumentację dotyczącą sprawy. Być może dysponujesz powiązanymi z nią pismami, umowami, oświadczeniami lub fakturami, które pozwolą określić poniesione koszty. Zakres dokumentów jest uzależniony od tego, z czym zgłaszasz się do prawnika. 
  • Zastanów się, czy w sprawie mogą być potrzebni świadkowie. Jeżeli tak, pomyśl, kto może Ci pomóc w tej kwestii. Możesz z wyprzedzeniem zapytać takie osoby, czy w razie potrzeby możesz przekazać ich dane kontaktowe adwokatowi. Warto też przygotować ich listę dla prawnika.
  • Przygotuj sobie na kartce listę pytań, które chcesz zadać adwokatowi – nawet, jeśli wydaje Ci się, że pamiętasz o wszystkich. Dlaczego? Sprawy, z którymi zwraca się do prawnika, są zazwyczaj trudne emocjonalnie. Rozmowa o nich może być stresująca, co sprawia, że coś może Ci „wypaść” z głowy.

I najważniejsze: nie stresuj się! Adwokat ma za zadanie udzielić pomocy klientowi. Możesz więc mieć pewność, że uważnie Cię wysłucha, a przekazane mu informacje pozostaną między Wami. Specjalistę obowiązują tajemnica adwokacka oraz inne zasady etyki zawodowej.

 

Kancelaria adwokacka Kraków – czy kancelaria pobiera wynagrodzenie przy pierwszym spotkaniu?

Wiele zależy od tego, jaki będzie przebieg takich konsultacji. Służą one jednak również ustaleniu wysokości honorarium, które pobiorą adwokaci za swoje usługi. Stawki są ustalane zawsze indywidualnie, ponieważ wysokość opłaty zależy zarówno od typu sprawy, jak i stopnia jej skomplikowania, a także czasu trwania. Możesz jednak oczekiwać, że kancelaria adwokacka jasno określi swoje oczekiwania co do honorarium właśnie na pierwszym spotkaniu – po przeanalizowaniu tematu, z którym się do niej zgłaszasz. Dzięki temu jako klient będziesz wiedzieć, z jakim honorarium musisz się liczyć.

A kiedy adwokat pobiera wynagrodzenie za swoją pracę? Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń – często praktykowane jest pobieranie opłat z góry lub oczekiwanie wpłacenia części honorarium, aby możliwe było rozpoczęcie pracy. Warto przy tym pamiętać, że obowiązek zapłaty za usługi prawne nie jest uzależniony od tego, czy adwokat wygra sprawę. Możliwe jest jednak uzależnienie wypłacenia jego części od rezultatu przeprowadzonych działań – mowa o tzw. premii za sukces (success fee).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o tym, jak przygotować się do spotkania z adwokatem lub orientacyjnych danych o kosztach poszczególnych usług, skontaktuj się z wybraną kancelarią. Podczas rozmowy z jej pracownikiem otrzymasz rzetelne odpowiedzi na te pytania.

Poproś o bezpłatną ocenę sprawy

Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów prawnych i zabezpieczeniu Twoich interesów.

Wyślij zapytanie

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kancelaria Adwokacka Schossler Załuski S.K.A. z siedzibą w ul. Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez e-mail: iod@schossler-zaluski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.