Jak działają bezpłatne porady prawne?

Prawo jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka – zarówno osobistego, jak i zawodowego. Przepisy regulują niemal każdą sferę działalności. Przy tym nieustannie się zmieniają, a ich dogłębne zrozumienie stanowi prawdziwe wyzwanie dla osoby, która nie jest specjalistą w tym obszarze. Dlatego nietrudno jest znaleźć się w sytuacji, w której potrzebna jest pomoc adwokata. Wówczas przydatne mogą się okazać bezpłatne porady prawne.

Obsługa prawna jest działalnością zarobkową, prowadzoną przez adwokatów oraz radców prawnych na rzecz klientów indywidualnych oraz osób prawnych i różnego rodzaju instytucji. Za swoją pracę eksperci pobierają wynagrodzenie. Mimo to, zdarzają się sytuacje, gdy osoby, której potrzebne jest wsparcie adwokata, nie stać na skorzystanie z jego usług. W takim przypadku dostępne są darmowe porady prawne.

Dla kogo są dostępne darmowe porady prawne?

Jeszcze do końca 2018 roku z bezpłatnej pomocy prawnika mogła skorzystać określona grupa osób – m.in. te do 26. roku życia, seniorzy, osoby, które otrzymywały świadczenie z pomocy społecznej, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, weterani czy kobiety w ciąży.

Obecnie bezpłatne porady prawne regulują:

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2492).

Na mocy tych dokumentów darmowe porady prawne przysługują każdemu, kto nie jest w stanie uiścić opłaty za pomoc specjalisty. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie o takiej sytuacji finansowej. Wsparcie jest udzielane zarówno osobom prywatnym, jak i prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Gdzie na darmowe porady prawne – Kraków i okolice

Bezpłatne porady prawne nie są udzielane bezpośrednio przez kancelarie adwokackie, a w specjalnie wyznaczonych do tego punktach. Obecnie na terenie Polski działa ich ponad 1500. Pracują w dni robocze i są otwarte przez minimum 4 godziny dziennie. Obsługują w nich adwokaci i radcowie prawni, a interesanci są przyjmowani bez konieczności uiszczania opłaty.

W Krakowie funkcjonuje ponad 30 punktów, w których są udzielane bezpłatne porady prawne. Ich listę znajdziesz m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w serwisie BIP Urzędu Miasta Krakowa.

Jaki zakres obejmują darmowe porady prawne?

Podczas darmowej porady prawnej specjalista może:

  • poinformować o obowiązującym stanie prawnym w kontekście sytuacji interesanta, a także o przysługujących mu prawach i obowiązkach,
  • wskazać rozwiązanie problemu prawnego,
  • sporządzić projekt pisma w niezbędnym zakresie – z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • sporządzić pismo o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym / sądowo-administracyjnym,
  • poinformować o kosztach związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym oraz ryzyku finansowym, jakie wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę prawną.

Ponadto w ramach darmowej pomocy prawnej prowadzone są nieodpłatne mediacje.

Należy pamiętać, że bezpłatna pomoc prawna, choć jest wsparciem przy rozwiązywaniu licznym problemów, nie obejmuje tak szerokiego zakresu jak współpraca z adwokatem czy radcą prawnym na standardowej drodze. W przypadku bardziej skomplikowanych sporów prawnych, których obsługa wymaga np. analizy obszernej dokumentacji czy długich przygotowań, konieczne może być zwrócenie się do kancelarii adwokackiej.

Poproś o bezpłatną ocenę sprawy

Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów prawnych i zabezpieczeniu Twoich interesów.

Wyślij zapytanie

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kancelaria Adwokacka Schossler Załuski S.K.A. z siedzibą w ul. Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez e-mail: iod@schossler-zaluski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.